29.12.2017.

SJEDNICA SKUPŠTINE VZG BJELOVARA

logo naslovna o1

U utorak 27. prosinca sa početkom u 18:00 sati u prostorijama Zajednice održana je radna sjednica Skupštine VZG Bjelovara.

 

Na dnevnom redu bile su sljedeće točke:
1) Izbor organa Skupštine:
a. Voditeljstva Skupštine (tri člana),
b. Zapisničara,
c. Ovjerovitelja zapisnika (dva člana),
d. Verifikacione komisije (tri člana),
2) Izvješće Verifikacione komisije
3) Usvajanje zapisnika sa izvještajno-izborne sjednice Skupštine VZG Bjelovara 18.03.2017.,
4) Donošenje 1. izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu,
5) Donošenje 1. izmjena plana nabave za 2017. godinu,
6) Izvješće o operativnim aktivnostima od 01.01.- 27.12.2017. godine,
7) Izvješće o ostalim aktivnostima od 01.01.- 27.12.2017. godine,
8) Donošenje Financijskog plana za 2018. godinu,
9) Donošenje Odluke o načinu provođenja preraspodjele financijskog plana i uvjetima za izmjene i dopune financijskog plana,
10) Donošenje Odluke o razini preraspodjele odnosno postotak do kojeg se sredstva mogu preraspodijeliti po pojedinoj stavci
11) Donošenje Plana nabave, roba, usluga i radova za 2018. godinu,
12) Donošenje Programa rada sa operativnim zadacima za 2018. godinu,
13) Važnije aktivnosti do 2021. godine,
14) Riječ dužnosnika Zajednice,
15) Različito.

Od 47 zastupnika sa pravom glasa sjednici je nazočilo 38 zastupnika i dva počasna predsjednika.
Zastupnici su jednoglasno donijeli i usvojili sve predložene odluke, planove, programe i izvješća. Pod zadnjom točkom dnevnog reda predsjednik Zajednice iznio je niz informacija i podsjetnika na dostavu zahtjeva za Vatrogasne spomenice, donošenja odluka o Popisnim povjerenstvima, sjednici Skupštine VZ Bjelovarsko-bilogorske županije i Komisije za nabavu roba, usluga i radova VZG Bjelovara, zdravstvene preglede operativnog članstva te promišljanju o uvođenju Cach pooling sustava u bankarskom poslovanju Zajednice i njenih članica.

 

PC271526

PC271527

PC271511

 

 

  • hvz
  • upvh
  • vzbbz
  • jvpbj
  • bjelovar
  • vatrogasni-portal
  • vatropromet
  • elektro-akustika 2