sirela SIRELA BJELOVAR

clanovi1o-nama1vozila1foto galerija0

O nama

 • Adresa društva je DVD SIRELA Bjelovar, 43000 Bjelovar, Velike Sredice 11
 • Društvo je osnovano 1968 godine
 • Društvo djeluje kao dragovoljna organizacija vatrogasaca u gospodarstvu sa jednom operativnom jedinicom
 • Društvo ukupno broji 87 članova
 • U operativnoj desetini djeluje 10 vatrogasaca
 • Društvo nema podmlatka
 • Društvo nema mladeži
 • U društvu djeluje 31 žena
 • Društvo nema svojih vozila već za potrebe prevoza opreme i osoblja koristi vozila poslodavca Dukat d.d.
 • U 2013. godini oprema Društva preseljena je u novi uređeni prostor unutar kruga tvornice (čvrsti objekat).
 • U 2013. društvo nije sudjelovalo na gašenju i intervencijama. Društvo nije imalo drugih aktivnosti osim onih u kojima je sudjelovala kao članica VZG grada Bjelovara.

zastava 1zastava 2

DVD “SIRELA” Bjelovar osnovano je 05.10.1968. godine. Na dan osnivanja društvo je brojilo 119 članova, a od toga 22 žene.

U svojim najboljim danima društvo je imalo u svojim redovima 230 članova, a od toga su žene bile zastupljene sa 84 članice. Danas društvo broji 87 članova, a žene su zastupljene sa 31 članicom.
Društvo ima: 1 višeg vatrogasnog časnika , 4 viših počasnih vatrogasnih časnika 1 počasnog vatrogasna časnika, 5 vatrogasnih časnika, 1 vatrogasnog dočasnika I klase i 3 vatrogasna dočasnika, 5 vatrogasaca I klase i 60 vatrogasaca.

DVD SIRELA je tijekom svog postojanja i rada sudjelovalo na gašenju požara u Bjelovaru i njegovoj okolici od kojih se spominjemo požara u robnoj kući NAMA u Bjelovaru, požaru mlina 5. MAJA u Bjelovaru, požara lakirnice u Tvornici traktora u Bjelovaru, požara u galovačkoj šumi, požara u Tvornici iverice DI Česma, požara sjenika farme Koopexporta u Gudovcu, požara motornog vlaka na kolodvoru u Bjelovaru, te požara skladišta gotovih proizvoda, nedovršene proizvodnje i skladišta repromaterijala SIRELE Bjelovar, kada su SIRELINI vatrogasci uspjelih zaustaviti vatrenu stihiju samo na ovim objektima budući da je postojala opasnost širenja požara na ostale objekte koji bi svi tada izgorjeli.

Društvo u svojim redovima nema profesionalnih vatrogasaca. Za rad društva u financijskom i materijalnom pogledu brine se Uprava DUKATA d.d. osiguravajući sve što je potrebno za njegov normalan rad. DUKAT d.d. je do sada vatrogascima što Županije bjelovarsko-bilogorske što iz drugih područja Hrvatske donirala 8 rezervoara za vozila a čija nabavna vrijednost iznosi cca 300.000 Eura.

Društvo je u svom 45-godišnjem radu osim gašenja požara sudjelovalo i na vatrogasnim takmičenjima od kojih ćemo ovdje spomenuti dvije vatrogasne olimpijade i to VI - koja je održana u Republici Italiji u gradu Trentu 1977. godine na kome je u sastavu jugoslavenske reprezentacije nastupila ženska desetina i osvojila srebrnu medalju te VII vatrogasna olimpijada koja je 1981. godine održana u Böblingenu, SR Njemačka sa kojeg se vratila sa osvojenom zlatnom medaljom. Uz žene takmičili su se i muškarci no oni nisu imali takovih rezultata kao žene.

Danas društvo nema više takmičarskih jedinica no zato članovi društva na svojim radnim mjestima redovito provode preventivne mjere zaštite od požara a što rezultira tako da od požara iz 1992. godine nije zabilježen niti jedan požar većih razmjera a svi požari koji su evidentirani ugašeni su do dolaska pripadnika JPV grada Bjelovara.