VZG Bjelovara
Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara
43000 BJELOVAR • Otona Kučere 1 • Tel./fax. 043/217 120
Mob. (predsjednik): 0997322810, VPN: 450
Mob. (zapovjednik): 0989839652, VPN 301
Mob. (tajnica): 0997322640, VPN: 451
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Vatrogasna zajednica dobrovoljna je stručna, humanitarna i nestranačka udruga od interesa za Republiku Hrvatsku u području zaštite od požara i vatrogastva. Zajednica je osnovana s ciljem unapređivanja, organiziranja i djelovanja dobrovoljnog i profesionalnog vatrogastva i vatrogasnih postrojbi, te promicanja interesa udruga dobrovoljnih vatrogasaca i vatrogasnih postrojbi na području Grada Bjelovara. Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara je organizacija u kojoj su udružene dvije članice profesionalnih vatrogasnih postrojbi i 19 članica dobrovoljnih vatrogasnih društava. Područje djelovanja je Grad Bjelovar i 31 pripadajuće naselje, obuhvaćajući ukupnu površinu od 191,9 km2, gdje živi oko 44 tisuće stanovnika.

 Vatrogasnu zajednicu Grada Bjelovara čine:

1 javna profesionalna vatrogasna postrojba
• JVP GRADA BJELOVARA
1 profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu
• PVPG KRONOSPAN CRO
16 dobrovoljnih vatrogasnih društava (teritorijalnih)
• DVD BJELOVAR
• DVD BREZA
• DVD BREZOVAC
• DVD GALOVAC
• DVD GORNJE PLAVNICE
• DVD GUDOVAC
• DVD NOVE PLAVNICE I KRIŽEVAČKA CESTA
• DVD NOVOSELJANI
• DVD PRESPA
• DVD PRGOMELJE
• DVD RAJIĆ
• DVD STANČIĆI
• DVD TOMAŠ
• DVD VELIKA CIGLENA
• DVD VELIKO KORENOVO
• DVD ŽDRALOVI
3 dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu
• DVDG ČESMA
• DVDG INA BJELOVAR
• DVDG SIRELA

Zajednica razvija i unapređuje rad dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih postrojbi na području Grada Bjelovara sukladno tehničkom razvoju i dostignućima tehnologije, te razvoju zaštite od požara u domovini i svijetu uvažavajući i zaštitu okoliša.
Ona je aktivan čimbenik u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, te u zaštiti od prirodnih nepogoda. 
Prati, usmjerava i usklađuje rad svih članica u ostvarivanju zadataka i poslova u oblasti zaštite od požara, te pri spašavanju ljudi i imovine zahvaćenih prirodnim i elementarnim nepogodama. 
Ostvaruje suradnju sa PU Bjelovarsko-bilogorskom i Područnim uredom zaštite i spašavanja Bjelovar na poslovima vatrogastva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda.

Zajednica ostvaruje ciljeve i zadatke, a posebice:

 • promiče, zastupa, usklađuje i štiti zajedničke interese svojih članica pred tijelima lokalne uprave i samouprave,
 • ostvaruje neposrednu suradnju s javnim vatrogasnim postrojbama i ustrojstvenim jedinicama za zaštitu od požara Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske,
 • zajedno sa svojim članicama promiče aktivnosti i djelatnosti dobrovoljnog i profesionalnog vatrogastva,
 • prati i analizira stanje u vatrogastvu, te poduzima akcije i mjere na unapređivanju vatrogastva, djelatnosti zaštite od požara, te djelatnosti koje se odnose na pomoć pri elementarnim nepogodama, zaštitu okoliša, te druge humanitarne poslove,
 • analizira i prati provođenje mjera u oblasti zaštite od požara, te inicira njihove dopune i izmjene,
 • potiče aktivnosti svojih članica na provođenju preventivnih i drugih mjera radi ostvarivanja zadataka u oblasti zaštite od požara kao i radi unapređivanja vatrogastva u cjelini,
 • razvija i provodi aktivnosti što se odnose na spašavanje ljudi i imovine ugroženih prirodnim nepogodama,
 • razvija i provodi aktivnosti humanitarnog značenja,
 • razvija i provodi aktivnosti na zaštiti okoliša u suradnji sa Uredom za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Bjelovara,
 • potiče akcije i poduzima mjere za osnivanje dobrovoljnih vatrogasnih društava, javnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi,
 • potiče i usmjerava aktivnosti svojih članica na osnivanju klubova, sekcija i drugih oblika udruživanja vatrogasaca radi razvoja vatrogasne djelatnosti i ustroja, te zadovoljavanja potreba članica Zajednice,
 • unapređuje zaštitu od požara, a posebice sudjelovanjem u preventivnim aktivnostima, pridonosi razvoju kulture u zaštiti od požara, zaštiti života i imovine, zaštiti okoliša i djelatnostima humanitarnog karaktera,
 • surađuje s odgojnim i obrazovnim institucijama i nadležnim općinskim, gradskim i županijskim tijelima u poslovima školovanja vatrogasnih kadrova, osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca,
 • priređuje i provodi stručna savjetovanja i seminare, vatrogasna natjecanja, vatrogasne kampove i druge stručne, te informativno-propagandne aktivnosti od šireg značenja za vatrogastvo i djelatnost zaštite od požara, posebice u stjecanju vatrogasne kulture očuvanja okoliša,
 • organizira informativnu, propagandnu i nakladničku djelatnost iz područja vatrogastva i zaštite od požara,
 • sudjeluje u pripremama i provođenju zaštite od požara i prirodnih nepogoda, te u izvanrednim i ratnim uvjetima u skladu s propisima iz ovog područja,
 • ostvaruje suradnju s odgovarajućim udrugama u zemlji i inozemstvu,
 • obavlja povjerene poslove javnih ovlasti utvrđenih zakonima i propisima,
 • priređuje raznovrsne oblike tehničke i druge pomoći, informiranje, odgoj i obrazovanje, te organizira gospodarske, pravne, osiguravajuće, bankarske i druge pomoći i usluge za svoje članice,
 • surađuje s tijelima lokalne uprave i samouprave, poduzećima, sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim i fizičkim osobama radi izvršavanja svojih ciljeva i zadataka,
 • priređuje i provodi druge poslove od interesa za svoje članice, te za razvoj i promidžbu vatrogastva i zaštite od požara, spašavanje pri prirodnim nepogodama, očuvanje okoliša i humanitarne poslove na području Grada Bjelovara, surađuje sa županijskim i gradskim udrugama humanitarnog značenja.