Ustrojstvo

Dužnosnici Zajednice

DARKO DESPOT dipl. ing. sig.
predsjednik, viši vatrogasni časnik

Rođen 16. rujna 1966. godine u Bjelovaru. Zvanje u dobrovoljnom vatrogastvu vatrogasni časnik 1985., vatrogasni časnik I klase 1998., viši vatrogasni časnik 2012. Zvanje u profesionalnom vatrogastvu vatrogasni časnik I klase 2012.

OBNAŠAO DUŽNOSTI U DVD-u BJELOVAR: član UO i zamjenik zapovjednika 80-tih godina, tajnik 1996.-1999.

OSTALE DUŽNOSTI U VATROGASTVU: vatrogasac 1995.-1996., voditelj vatrogasne grupe 1996.-2004., operativni dežurni vatrogasne smjene 2004.-01.02.2012., tajnik VZG Bjelovara od 1996.-12.04.2013. i tajnik VZ Bjelovarsko-bilogorske županije 1999.-2005., član Skupštine HVZ-a 2001.-2005., član Povjerenstva za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova HVZ-a 2001.-2005., član Uređivačkog kolegija monografije 140 godina bjelovarskog vatrogastva 2013.

OBNAŠAO DUŽNOSTI U VOJSCI: zapovjednik protupožarnog voda na vojnom aerodromu Priština i satnijski referent općih poslova 1. satnije, 1. pješadijske bojne 105. brigade.

DOMOVINSKI RAT: pripadnik 105. brigade, ratni radni raspored u proizvodnji medicinske opreme Mediplast Čazma, sudionik Bljeska i Oluje.

OBNAŠA DUŽNOSTI: predsjednik Nadzornog odbora DVD-a Bjelovar od 2001., član Uređivačkog kolegija glasila 193 (93) VZG Bjelovara od 2006., član Komisije za odličja i priznanja VZG Bjelovara od 2005., voditelj osposobljavanja od 2005., vatrogasni sudac od 1987., predavač od 1995., instruktor od 1996., predsjednik VZG Bjelovara od 12.04.2013., predsjednik Povjerenstva za natjecanje VZ BBŽ od 2011., član Predsjedništva VZ BBŽ od 24.05.2013., član Skupštine HVZ-a od 24.05.2013.

ISPITI, USAVRŠAVANJA I ŠKOLOVANJA: stručni radnik vatrogasac (vatrogasni tehničar) redovni 1985., fizičko-tehnička zaštita 1987., osnove andragogije 2002., vozačke kategorije C1, C1+E, C i C+E 2002., osposobljen za rukovatelja motornom kosilicom, motornom pilom i hidrauličnom platformom 2005., vatrogasac sa posebnim ovlastima i odgovornostima 2005., diplomirani inženjer sigurnosti u smjeru zaštite od požara 2012.

PRIZNANJA I ODLIČJA: veći broj pismenih priznanja, zahvalnica i diploma, plakete i priznanja IDVD-a Česma, plamenica brončana 1983., srebrna 1998., zlatna 2003., medalja brončana 1998., medalja Tramuntana 1999., medalja Oluja, spomenice za 10, 20 i 30 godina, vatrogasno odličje za posebne zasluge 20.09.2013.

VATROGASNA NATJECANJA: sudac na 9. natjecanju vatrogasnih jedinica SRH 1987., državnom natjecanju mladeži Đakovo 2004., Makarska 16.-18.05.2008., Šibenik 14.-16.05.2010., vatrogasnom natjecanju vatrogasaca Zadar 29.09.2012., sudionik većeg broja natjecanja od 1981. godine bilo kao član ili trener ekipa djece, mladeži i seniora, te kao sudac, voditelj protokola i obračunskog odbora.

despot darko

Darko Despot, dipl. ing. sig.
predsjednik, viši vatrogasni časnik

Rođen 16. rujna 1966. godine u Bjelovaru. Zvanje u dobrovoljnom vatrogastvu vatrogasni časnik 1985., vatrogasni časnik I klase 1998., viši vatrogasni časnik 2012. Zvanje u profesionalnom vatrogastvu vatrogasni časnik I klase 2012.

OPŠIRNIJE

 
   

milan fuckor

Davor Đalog, univ. spec. oec. dipl. ing. sig.
zapovjednik, viši vatrogasni časnik

 

   
zeljka spoljaric2 Željka Špoljarić, mag. prim. educ.
tajnica, vatrogasni časnik

Rođena 28. siječnja 1988. godine u Bjelovaru.
2006. godine završila Ekonomsku i birotehničku školu, smjer ekonomist u Bjelovaru. 

2011. godine na Sveučilištu u Zagrebu, odsjek Petrinja završila Učiteljski studij, smjer razredna nastava.
Od 2003. godine član DVD-a Breza.

ZVANJA U VATROGASTVU: od 2012. godine VATROGASAC, od 2013. godine VATROGASNI ČASNIK.
SPECIJALIZACIJE U VATROGASTVU: 2012. godine STROJAR.
DUŽNOSTI U VATROGASTVU: od 2013. godine predsjednica DVD-a Breza te voditelj vatrogasne mladeži DVD-a Breza. Tajnica Vatrogasne zajednice Grada Bjelovara

   
rukavina ivan Marijan Mužar,  ing. strojarstva
zamjenik predsjednika, vatrogasni dočasnik I klase

   
susilovic Zdravko Kozlikdipl. ing. sig.
zamjenik zapovjednika, viši vatrogasni časnik

 

   
   


Ustrojstvo VZG Bjelovara

ustrojstvo

Zastupnici Skupštine VZG Bjelovara

DVD BJELOVAR: Marijan Šingerberger, Silvije Galić
DVD BREZA: Željka Špoljarić, Ivan Ivanović
DVD BREZOVAC: Ivan Crnogorac, Danijel Sabljak
DVD GALOVAC: Marijan Kovačević, Ivan Markesina
DVD GORNJE PLAVNICE: Mihajlo Martinović, Željko Horvat
DVD GUDOVAC:
DVD NOVE PLAVNICE I KRŽ. CESTA: Dragica Tuković, Stevo Sedlar
DVD NOVOSELJANI: Vladimir Ježek, Denis Šporčić
DVD PRESPA: Stjepan Hršak, Marin Fusić
DVD PRGOMELJE: Kristijan Prša, Milan Prša
DVD RAJIĆ: Vlado Vlašić, Ivan Borovac
DVD STANČIĆI: Božo Lovrić, Milutin Vlajnić
DVD TOMAŠ: Ivan Perjević, Darko Dukić
DVD VELIKA CIGLENA: Damir Sabolović, Nikola Jug
DVD VELIKO KORENOVO: Željko Jambrek, Dražan Lovrić
DVD ŽDRALOVI: Zdenko Lerenc, Ivan Rukavina
DVDG ČESMA: Dražen Težak, Bojan Delić
DVDG INA - BJELOVAR: Berislav Halgaš, Stipo Zeba
DVDG SIRELA: Davor Panić, Ivo Iger
DVDG ŽELJEZNIČAR:
JVPG BJELOVARA: Milan Fučkor
PVPG KRONOSPAN CRO: Tihomir Šerepec
PVPG ČESMA - SP: Tomislav Priula
GRAD BJELOVAR: Tomo Globan 
Zapovjednik PS PRESPA: Alen Predavac
Zapovjednik PS NOVE PLAVNICE I KRIŽ. CESTA: Tomislav Sušilović
Zapovjednik PS PRGOMELJE: Miroslav Vlašić
Zapovjednik PS ŽDRALOVI: Vjeran Pribil
Predsjednik VZG BJELOVAR: Darko Despot, dipl. ing. sig.

Predsjedništvo

1. DARKO DESPOT, dipl. ing. sig. - predsjednik
2. IVAN RUKAVINA - zamjenik predsjednika
3. MILAN FUČKOR, ing. zop-a, - zapovjednik
4. BERISLAV HALGAŠ, dipl. ing. sig. (PS BJELOVAR)
5. MIHAJLO MARTINOVIĆ,  (PS N. PLAVNICE I KRIŽ. CESTA)
6. DAMIR SABOLOVIĆ (PS PRESPA)
7. IVAN IVANOVIĆ (PS PRGOMELJE)
8. MARIJAN KOVAČEVIĆ (PS VELIKO KORENOVO)
9. VLADIMIR JEŽEK (PS ŽDRALOVI)

Zapovjedništvo

1. MILAN FUČKOR, ing. zop-a (JVPG Bjelovara) - zapovjednik
2. TOMISLAV SUŠILOVIĆ (PS Nove Plavnice i Križ. cesta) - zamjenik zapovjednika
3. TIHOMIR ŠEREPEC (PVPG Kronospan CRO)
4. TOMISLAV PRIULA (PVPG Česma-SP)
5. BOJAN DELIĆ, dipl. ing. (PS Bjelovar)
6. ALEN PREDAVAC (PS Prespa)
7. MIROSLAV VLAŠIĆ (PS Prgomelje)
8. DRAŽAN LOVRIĆ (PS Veliko Korenovo)
9. VJERAN PRIBIL (PS Ždralovi)

Nadzorni odbor

1. DRAŽEN TEŽAK, dipl. oec. - predsjednik
2. DRAGICA TUKOVIĆ - član
3. IVAN MARKESINA - član

Zastupnici u Skupštini VZBBŽ

1. DARKO DESPOT, dipl. ing. sig. (zastupnik) - BERISLAV HALGAŠ, dipl. ing. sig. (zamjena)
2. IVAN RUKAVINA (zastupnik) - IVAN IVANOVIĆ (zamjena)
3. MILAN FUČKOR, ing. zop-a (zastupnik) - TIHOMIR ŠEREPEC (zamjena)
4. TOMISLAV SUŠILOVIĆ (zastupnik) - DAMIR SABOLOVIĆ (zamjena)
5. ŽELJKA ŠPOLJARIĆ, mag. prim. educ. (zastupnik) - VJERAN PRIBIL (zamjena)
6. MIROSLAV VLAŠIĆ (zastupnik) - BOJAN DELIĆ, dipl. ing. (zamjena)

Komisija za natjecanje

1. Darko Despot, dipl.ing.sig. – predsjednik
2. Tomislav Sušilović – zamjenik predsjednika
3. Tomo Tišljarić
4. Vojislav Rudan
5. Dragica Mišić
6. Ivan Rukavina
7. Stevo Sedlar

Savjet vatrogasne mladeži

1. STEVO SEDLAR – predsjednik
2. JELENA BABIĆ – zamjenica predsjednika
3. MATEJA ŠPOLJARIĆ
4. SILVIJE GALIĆ, ing.
5. MARIJAN MUŽAR, ing.
6. JOSIP KRAMARIĆ

Uređivački kolegij glasila "193"

1. DARKO DESPOT, dipl. ing. sig. - predsjednik
2. MILAN FUČKOR, ing. zop-a
3. ŽELJKA ŠPOLJARIĆ, mag. prim. educ.
4. ŽELJKO HORVAT
5. TOMISLAV SUŠILOVIĆ
6. IVAN RUKAVINA

Komisija za informativno-promidžbenu djelatnost

1. DARKO DESPOT, dipl. ing. sig. - predsjednik
2. MILAN FUČKOR, ing. zop-a
3. ŽELJKA ŠPOLJARIĆ, mag. prim. educ.
4. ŽELJKO HORVAT
5. TOMISLAV SUŠILOVIĆ
6. IVAN RUKAVINA

Komisija za dodjelu odličja i priznanja

1. DARKO DESPOT, dipl. ing. sig.
2. IVAN RUKAVINA
3. TOMISLAV SUŠILOVIĆ

Sportska sekcija

Predavači - vježbatelji

1. DARKO DESPOT, dipl. ing. sig. - voditelj osposobljavanja
2. ŽELJKO MESEC, dipl. ing. sig.
3. ZORAN PERIČIĆ, dipl. ing. sig.
4. GORAN CIKAČ
5. TOMISLAV SUŠILOVIĆ
6. VLADIMIR HALAUK, dr. med. - vanjski suradnik
7. ANĐELKA ŠOŠKI, dipl. ing. - vanjski suradnik

 

 Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara podijeljena je na 6 požarnih sektora:
 
1. PS Bjelovar: JVPG Bjelovara, PVPG Kronospan CRO, PVPG Česma-SP, DVD Bjelovar, DVDG Česma, INA - Bjelovar, Sirela i Željezničar.
2. PS Nove Plavnice i Križevačka cesta: DVD Gornje Plavnice, Gudovac, Nove Plavnice i Križevačka cesta.
3. PS Prespa: DVD Prespa, Tomaš i Velika Ciglena.
4. PS Prgomelje: DVD Breza, Prgomelje, Rajić i Stančići.
5. PS Veliko Korenovo: DVD Galovac i Veliko Korenovo.
6. PS Ždralovi: DVD Brezovac, Novoseljani i Ždralovi.

pozarni sektori