Javna pokazna vježba 2007.

Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara povodom Mjeseca zaštite od požara održala je 19.05.2007. godine tehnički zbor vatrogasnih postrojbi Zajednice u obliku javne pokazne vatrogasne vježbe.

vat vjezba1

Javna pokazna vježba održana je sa ciljem provjere spremnosti, osposobljenosti, uvježbanosti i mobilizacije operativnog članstva i tehnike sa sredstvima za gašenje svih čimbenika vatrogastva na području Grada Bjelovara, načina zajedničkog djelovanja i zapovijedanja u slučaju velikih i raznovrsnih intervencija, a sa krajnjim ciljem upoznavanja svekolike javnosti, gradske i županijske vlasti sa stanjem u ovom vrlo važnom sigurnosnom segmentu za stanovništvo Grada Bjelovara.

Učesnici: Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara, Profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu Česma-Furnir, Profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu Iverica, vatrogasne postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava Bjelovar, Breza, Brezovac, Galovac, Gudovac, Gornje Plavnice, Nove Plavnice i križevačka cesta, Novoseljani, Prespa, Prgomelje, Rajić, Stančići, Tomaš, Velika Ciglena, Veliko Korenovo i Ždralovi te vatrogasne postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava u gospodarstvu Česma, INA Trgovina i Naftaplin, Sirela i Željezničar.

Navedene učesnike činilo je 16 Dobrovoljnih vatrogasnih društava, 4 Dobrovoljna vatrogasna društva u gospodarstvu, 2 Profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu i 1 Javna vatrogasna postrojba Grada. U vježbi su aktivno učestvovala 104 operativna vatrogasca sa 24 vozila.

Javna pokazna vježba sadržana je iz četiri dijela - tematsko-taktičke cjeline:

Prvi dio tematski obuhvaća područje TEHNIČKIH INTERVENCIJA. Što je društvo razvijenije sve više je i u stalnom porastu broj takozvanih tehničkih intervencija. One u Europi dosežu omjer 80% u korist tehničkih u usporedbi sa 20% požarnih intervencija, dok se to u Gradu Bjelovaru približilo 50/50 % One se događaju u svakodnevnom ljudskom životu i područjima ljudskih aktivnosti kao što su u svim vrstama prometa; cestovnom, željezničkom, zračnom i pomorskom; za vrijeme prirodnih, elementarnih nepogoda u obliku obilnih kiša, snijega, olujnih vjetrova, suša, potresa, erupcija vulkana, u vrijeme ratnih događanja kao posljedica bombardiranja, raketiranja i miniranja, te djelovanja bojnih otrova, na građevinama, u industriji i tako dalje. Osim spašavanja ljudskih života spašavaju i životinje iz različitih situacija.

vat vjezba2

Vatrogasci su posebno ugroženi na ovakvim intervencijama od mogućih ozljeda u obliku rana, priklještenja, pada dijelova karoserije i prijenosom zaraznih bolesti putem krvi i drugih tjelesnih tekućina sa kojima dolaze u doticaj putem ozlijeđenih osoba. 

vat vjezba3

U 2006. godini JVPG Bjelovara imala je 35 tehničkih intervencija od čega 17 u cestovnom prometu, 6 na objektima, 6 na otvorenom prostoru saniranje i uklanjanje prepreka i 6 spašavanje ljudi i životinja. Ove godine do sada bilježe 3 slučaja spašavanja životinja.

vat vjezba4

Na vježbi se mogla vidjeti simulacija tehničkih zahvata na osobnom vozilu sa ciljem oslobađanja prostora radi izbave priklještenih osoba, što je i najčešći slučaj pri prometnim nesrećama bez požara, gašenje osobnog vozila u slučaju požara istog, pomicanje vozila kao simulaciju vozila koje je zapriječilo put vatrogasnim vozilima i na kraju dvojicu vatrogasaca opremljenih specijalnim odijelima za rad u prostoru koji je zagađen opasnim tvarima – plinovima, parama, maglicama i aerosolima opasnih tekućina, kiselinama, lužinama.

Drugi dio tematski pokriva područje SPAŠAVANJA SA VISINA. Spašavanje sa visina ili viših objekata postaje potrebom kada zbog požara ili nekih drugih razloga, koji su se dogodili na nižim katovima objekta, nije moguće izbaviti osobe na siguran vanjski prostor. Osobe postaju ugrožene kako vatrom i toplinom tako i produktima gorenja, kao što su dim i otrovni plinovi od kojih su najčešći ugljični monoksid i ugljični dioksid. Najveći broj osoba smrtno strada uslijed trovanja produktima gorenja čemu pridonosi i nastanak panike. Stubišta i otvori za dizala postaju dimovodni kanali kojima se dim i plinovi brzo šire na više katove.
Sve te opasnosti vrebaju i na vatrogasce.
Na vježbi je prikazano spašavanje uz pomoć auto-ljestve, velikog zračnog uskočnog jastuka i hidrauličke zglobne platforme. Pretpostavka je da je u zgradi zahvaćenoj požarom ostalo na višim katovima ugroženo više osoba. Spašavanje je izvedeno uz pomoć autoljestve i uskočnog zračnog jastuka, dok je hidraulička zglobna platforma simulirala izbavu uz pomoć spiralne spusnice.
Tijekom prošle godine nije bilo intervencija spašavanja osoba sa visina, ali je bilo spašavanja životinja.

Treći dio tematski je obuhvatio GAŠENJE POŽARA STAMBENOG OBJEKTA uz upotrebu mlazeva vode. Požari građevina čine najbrojniju skupinu požara, a požari stambenih objekata unutar nje su najzastupljeniji. U prošloj godini od 61 požara građevina 36 ih je bilo na stambenim objektima.
Kod ovakvih požara prioritet je izbava osoba, a potom gašenje. Vatrogasci su ugroženi u prvom redu toplinom, a narušena statika ili nosivost konstrukcija objekta tijekom požara u velike prijeti urušavanjem i zatrpavanjem vatrogasaca.
Na vježbi je prikazan način korištenja vode putem mlaza visokog pritiska sa visokotlačnog modula, klasičnog mlaza i bacača vode sa vozila. Da ne bi dodatno oštećivali objekat ovom prilikom nije korištena voda, već su mlazevi postavljeni u fazu pred korištenje.

Četvrti dio tematski je sličan trećem dijelu, a obuhvaća POŽARE STAMBENIH I GOSPODARSKIH OBJEKATA. Požari gospodarskih objekata najčešći su na našim prigradskim područjima. To su požari sjenika, štagljeva, staja, sušara i sličnih objekata. To su intervencije u kojima svoje učešće uzimaju vatrogasne postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava, pa tako i u ovoj vježbi te postrojbe su činile najbrojniju skupinu Dio ih se događa i u gospodarstvu na strojevima, opremi, energetskim postrojenjima. Na tim intervencijama prvenstveno sudjeluju vatrogasne postrojbe u gospodarstvu.  Na vježbi je prikazan rad tih postrojbi za koje je karakteristično da koriste vatrogasne traktorske cisterne. Oni su izvršili relejnu dobavu vode zatvorenog tipa na dva pravca. Na jednom pravcu je cilj dobaviti dodatne količine vode za potrebe vatrogasnog vozila, a na drugom dobava dodatnih količina vode i gašenje gospodarskog objekta vatrogasnom traktorskom cisternom uz upotrebu tri mlaza vode.

Na kraju je prikazano djelovanje vatrogasnih bacača vode, koji se još nazivaju topovima i monitorima, a služe za dobavu vode i pjene u slučajevima kada je potrebna velika količina sredstva za gašenje, kada se vozilima ne može prići bliže mjestu požara te kada postoji opasnost od topline i eksplozije.

 vat vjezba26

vat vjezba27

Vježbu je osmislio, te uvježbao zapovjednik VZG Bjelovara i JVPG Bjelovara Milan Fučkor, ing. zop-a., a zamjenik zapovjednika JVPG Bjelovara Davor Đalog, dipl. ing. sig. je izdao zapovijed postrojbama za početak vježbi.  Komentar vježbe putem razglasa vršio je tajnik VZG Bjelovara Darko Despot.

I za kraj nekoliko fotografija Bjelovara sa visine 29 metara (od krajnjih 32 metra koliko dosežu vatrogasne ljestve)